team-f-j-dietiker

F.J. Dietiker

Chiropractor F.J. Dietiker is één van de pioniers binnen de chiropractie in Nederland. Oud voorzitter Nederlandse Chiropractoren Associatie (N.C.A.) en 10 jaar namens Nederland afgevaardigde binnen de European Chiropractic Union, tevens vaste vertegenwoordiger binnen de patiëntenvereniging. Vanaf 1990 tot 2016 lid van de klachten- en geschillencommissie. De heer Dietiker heeft de opleiding tot chiropractor gevolgd in de Verenigde Staten en is eigenaar van de praktijk.