Klachten

Mensen kunnen meerdere pijnklachten hebben in het lichaam die tegelijk of achtereenvolgens ontstaan. Bij veel behandelpraktijken worden dergelijke klachten als op zichzelf staand beschouwd en afzonderlijk behandeld. In onze praktijk voor chiropractie overheerst het besef dat ze in het algemeen juist niet op zichzelf staan. Vaak is er een onderlinge samenhang in het klachtenpatroon.